Jag överlämnar alla mina tvivel, all min oro och all smärta i Guds Händer.

Låt mig komma ihåg att jag är ett med Honom som är min Källa.

Jag är Kärlek precis som Gud är Kärlek.

Jag är en förlängning av Hans Vara.

Om jag bara kommer ihåg detta är jag fri!