Kristi Återkomst är den tidpunkt då alla sinnen lämnas i Kristi händer för att lämnas tillbaka till anden i den sanna skapelsens och Guds Viljas Namn.

Varje gång jag vänder mig till ljuset inom mig och söker Kristus föds Han på nytt.

Detta är ett heligt ögonblick och när jag ger de mirakler jag har tagit emot är jag hemma.