Vi uppmanas till att utveckla en relation med Kristus och den Helige Ande.

”Helande kommer inte från någon annan. Du måste acceptera vägledning inifrån. Vägledningen måste vara det du vill ha, för annars kommer den att vara meningslös för dig. Det är därför som helandet är ett samarbete. Jag kan tala om för dig vad du skall göra, men du måste samarbeta genom att tro att jag vet vad du bör göra.” T 8.IV.4:5-9