Jag är på en resa för att finna mitt Själv.

Mitt Själv som är förenat med Gud i fullkomlig frid.

”Men du kommer att välja i oräkneliga situationer, och över en tid som inte tycks ha något slut, tills sanningen är ditt beslut.” T 24.VI.7:2