Jag vill återta kunskapen om mitt Själv som jag har förlorat.

Mitt Själv som helt enkelt är en förlängning av Gud.

Gud är Kärlek och det är vi också.

Jag vill vara fullkomligt konsekvent i mina tankar och i min förening med Gud.