Allting är en aspekt av Gud.

Jag har makten att acceptera detta faktum.

Jag vill leva som en förlängning av Guds Kärlek.

”Fader vår, gör våra steg stadiga. Låt våra tvivel tystna och våra heliga sinnen bli stilla och tala till oss. Vi har inga ord att ge till dig. Vi vill endast lyssna till Ditt Ord, och göra det till vårt. Led oss när vi övar så som en fader leder ett litet barn på en väg som han inte förstår. Ändå följer han med, säker på att han är trygg eftersom hans fader visar honom vägen.”

”På så sätt för vi våra övningar till Dig. Och om vi snavar kommer Du att hjälpa oss upp. Om vi glömmer vägen, litar vi på att Du alltid kommer ihåg den. Vi går vilse, men Du kommer inte att glömma att kalla oss tillbaka. Påskynda nu våra steg, så att vi kan vandra säkrare och snabbare till Dig. Och vi accepterar det Ord Du erbjuder oss för att ena våra övningar, när vi repeterar tankarna Du har givit oss.”