Jag ber om nåd och ger gåvan vidare till mina systrar och bröder.

Att leva av nåd är att leva med full medvetenhet om Kärlekens Närvaro när vi är i världen.

Jag lär mig att ta emot och acceptera nåden och Guds Kärlek som hela tiden flöder fritt.

Jag behöver bara vara redo att ta emot och acceptera.

Jag lär mig förlåta.

Förlåtelse är nyckeln till lycka.

Jag lär mig att rädda världen genom att ändra mitt sinne.