Detta är en ny helig dag!

Gud talar till mig.

Allt jag behöver göra är att vara stilla och lyssna och följa Hans Röst.

Gud älskar mig och jag älskar Gud.

Gud ger mig sin nåd.

Den är tillräcklig för att få mig att släppa alla mina felaktiga tankar och vandra vägen hem till Gud.