Jesus Kristus finns i alla!

Jag ser Honom i dig när jag blir medveten om allt som hindrar mig att se.

När jag förstår att det som hindrar mig finns i mitt eget sinne.

I mitt ego, som är en illusion, ett misstag.

Jag släpper dessa tankar, ignorerar dem och väljer att se Kristus i oss alla.