Jag går igenom en process där jag blir medveten om mina tvivel.

Jag äger dem och ser att de är ingenting att ha.

Jag gör mig av med dem.

Jag räknar med Gud.

Jag är villig att be om något mer, ett annat sätt att se.

Jag ber om Guds Tanke och följer Hans instruktioner.