Jag går igenom alla de ting som egot har fäst sig vid.

Jag behöver dem inte!

Så jag släpper dem.

”Att känna Guds Kärlek i dig är att se världen på nytt, lysande av oskuld, full av hopp, och välsignad med fullkomlig barmhärtighet och kärlek.” Lektion 187.1:7