Meningen är att jag skall ta avstånd från min ilska!

Jag ska ta bort rädslan som jag har projicerat på världen och se det gudomliga i allting.

Jag upptäcker att Kristus har kommit till mig i mina systrar och bröder och att Kristus finns i mig.