Jag är hemma hos Gud.

Jag sjunker djupt in i mig själv.

Jag ser på mig själv och på alla andra med kärlek, förlåtelse, vänlighet och tacksamhet.