Jag tränar på att se mina systrar och bröder med Kristi ögon.

Jag ser förbi deras kroppar och misstag och rädda tankar.

Jag ser deras rena, heliga sanna Identitet.