Den Helige Ande skall leda oss in i det heliga ögonblicket där vi får en glimt av Himlen.

Jag tar för vana att göra denna resa så ofta som möjligt.

Vi lär oss att se allting på ett annat sätt med kärlek och Kristi seende.

Vi lär oss att inte se varandra som kroppar utan som den Guds Son vi alla är.