Jag frågar mig; vem går med mig?

Gud går med mig i fullkomlig helighet. Jag lyser upp världen, jag lyser upp mitt sinne och alla sinnen som Gud skapade som ett med mig.

Jag är ett med Gud.

Han är Vara och Existens.

Han är liv, allt som lever lever i Honom.

Vi i Gud, Gud i oss.