Jag släpper kontrollen över mitt liv och låter Gud leda mig.

Jag lyssnar i stillhet till Hans Röst.

Jag är trygg och tålmodig.

Jag håller Hans Hand och Han leder mig.