Detta betyder att vi är Guds budbärare i världen.

Vi ger Honom vår röst, våra händer och fötter.

Genom detta förenar vi oss med Hans Vilja och alla Hans gåvor.

Till vår hjälp har Gud givit oss den Helige Ande som kommer att vägleda oss i alla lägen.

Jag lär mig att bara lyssna till Rösten som talar för Gud och följa den.