Ingenting kommer in i mitt sinne utan min tillåtelse.

Jag fokuserar på det som är gott och bra och vackert.

Jag fokuserar på kärleken och friden.

Jag tackar Gud för alla de gåvor Han ger mig och jag tar tacksamt emot dem.