Ingenting är värt att utesluta någon från ditt hjärta.

Ingenting är viktigare än kärlek, förening och frid.

Vi måste bli medvetna om varför vi lider.

Vi lider när vi stänger våra hjärtan, när vi vägrar förlåta.

Förlåtelse är en gåva till mig själv, en befrielse från smärta.

Kärleken hyser inte agg.