Gud skapade oss och vi utökar denna skapelse.

Att skapa är att älska!

Vi tar emot denna kraft när vi endast är uppmärksamma på Gud och Hans Rike.

Vi tar emot Guds Ord och ger dem vidare.