Det är ett faktum att mitt sinne bara innehåller det jag tänker med Gud.

Det är sanningen om Vad jag är och Vad min Fader är.

Jag öppnar mitt sinne för Hans Tankar.

Alla andra tankar är bara störningar och jag väljer att stänga av dem.

Jag väljer att komma ihåg Gud och att jag är ett med Honom.