Repetition.

Ju äldre jag blir ju mer ser jag att världen inte kan ge mig det jag hoppades på.

Jag inser att det är jag själv som lagt alla förväntningar på världen.

Jag inser att ingenting i denna värld kan tillfredsställa mig eller göra mig lycklig.

Jag förlåter världen allt jag trodde den gjorde.

Lyckan finner jag i min förening med Gud och med Hans döttrar och söner.