Jag accepterar mig själv och alla andra så som Gud skapade oss.

Gud skapade oss som en förlängning av Hans Kärlek.

Att acceptera Soningen är att börja fungera som Guds Kärlek i världen.