Jag måste välja Himlen nu och kommer inte att ändra mig.

Etthet är vad som är verkligt.

Där bara etthet finns kan vi inte välja.

Det är bara i drömmen vi kan välja och i drömmen ombeds vi att välja Himlen.

Livet går ut på att göra detta val!