Jag och hela världen helas som Ett.

Att helas är att dela.

Min uppgift är att tillåta mitt sinne att helas och låta helandet sprida sig från mig till dig.

Jag öppnar dörren för ljuset och för Kristus och sträcker ut min hand mot mina medmänniskor och rör vid dem med Kristi beröring.