Jag är inte en kropp.

Jag accepterar sanningen om vem jag är och låter mitt sinne bli helat.

Jag öppnar mitt sinne för ljuset.

Min kropp är bara ett neutralt verktyg som skall användas för att hela världen.