Vårt ljus skall lysa upp världen med glädje.

Öppna din dörr till Himmelriket och den verkliga världen.

Jag lyssnar till den Helige Andes Röst och följer den.