Skulle du vilja döma dig själv för det du dömer andra för?

Om jag dömer någon annan dömer jag mig själv.

Jag ber den Helige Ande att visa mig vad förlåtelse är.

Skulle du vilja veta Guds Vilja för dig?

Jag vet att Guds Vilja är att jag skall vara lycklig.

Jag övar förlåtelse så att jag kan befria mig själv och andra från de kedjor jag har lagt på oss.