Några frågor jag kan ställa mig:

Kommer detta att finnas för evigt?

Är detta ett val som ingen kommer att förlora på?

Är syftet fritt från egomål?

Är valet fritt från skuld?

”Det finns ett ljus som den här världen inte kan ge. Men du kan ge det, så som det gavs till dig. Och när du ger det, lyser det upp för att kalla dig från världen och följa det.” T 13.VI.11:1-3