Jag kan befria världen från allt jag trodde den var bara genom att ändra mitt sinne.

Jag helar mina systrar och bröder och alla levande varelser genom att acceptera Gud för dem.

Jag välsignar hela världen och ber Gud att låta Sitt Ljus skina på dem och ge dem frid.