Gud har lovat mig och jag Honom att jag en dag skall öppna dörren till den verkliga världen och stiga in i det eviga, fullkomliga ljuset, varför inte redan idag.