Jag sitter tyst för mig själv och tänker att jag är ett med Gud, ett med mina systrar och bröder, ett med mitt Själv i evig helighet och frid.

”Upplysning är endast ett igenkännande, inte någon förändring alls.” Lektion 188.1:4