Jag sjunker djupt in i mig själv där förlåtelsens gåvor finns.

När förlåtelsen har tagit bort alla blockeringar som står i vägen för kärleken, ser jag kärlek överallt.

Kärleken är evig och oföränderlig och kärlek är vad vi alla är.