Ingenting verkligt kan hotas!

Jag lär mig bli medveten om mitt eviga Själv.

Jag vilar i Gud.

Jag har drömt en dröm och förstår nu att jag är den som drömmer och ber den Helige Ande att ändra min dröm till en lycklig dröm så att jag sakta kan vakna.

En lycklig dröm av förlåtelse.

Vi finner oss själva i våra medmänniskor gnom förlåtelse.