Min uppgift är att förlåta världen för alla mina misstag.

Allt jag ser i världen är en projektion.

Allt jag ser är kärlek eller ett rop på kärlek.

När jag befriar världen från skuld befriar jag mig själv.

Min enda funktion är att förlåta.