Erfarenheten av att vara en mänsklig varelse i en kropp är bara tillfällig och kommer att försvinna.

Jag är inte en kropp och kroppen kan inte begränsa det jag i sanning är.

Min funktion i Guds frälsningsplan är helt enkelt att acceptera sanningen om vem jag är och vem vi alla är.

Jag skall inte sätta värde på det som är värdelöst.