Friden börjar inom oss i ett sinne fritt från konflikter.

Ett Själv som delas av alla och är ett med Gud.

Friden börjar i världen och leder till Himlens port.

Världen som ett sinne i frid ser på är fridfull och vänlig.