Det ä meningen att jag skall erbjuda alla jag möter och tänker på frid.

När jag gör det får jag frid tillbaka.

Jag sitter i tystnad och stillhet och sänder frid och kärlek till alla.

Jag fylls av frid och kärlek.

Att ge och att få är detsamma.