Att lyda Gud betyder att vara lycklig.

Släpp all självgodhet och allt dåligt självförtroende.

Gläds åt Guds Kärlek.

Acceptera Soningen för dig själv.

Låt mig inte känna mig syndig idag.

Låt mig lyfta mitt huvud och le och känna den lycka Gud har givit mig.

Det bästa jag kan ge till mina medmänniskor är min glädje och lycka.