Jag är Guds helige Son, fri från alla begränsningar, trygg och helad och hel, fri att förlåta och fri att rädda världen.

Vi är kärlek och kärleken har ingen motsats.

Låt mig komma ihåg vem jag är och låt mig leva här och nu fri från det förgångna och framtiden.