Dess tankar är mina för att jag skall använda dem.

Jag ber den Helige Ande att få komma i kontakt med mina sanna, verkliga tankar.

Ändra min varseblivning!

Mitt syfte är att hela, att välsigna, att älska.

Det är vad jag har min kropp till – att kommunicera med andra.

Jag är inte en kropp – jag är ande.

Och att utsträcka Guds Vara är andens enda funktion.

Gud är Kärlek så jag älskar.

Gud skapar så jag skapar vilket betyder att hela.