Jag är ett med varje aspekt av skapelsen och obegränsad i makt och frid.

Ett Själv med ett syfte – att göra alla sinnen medvetna om denna etthet, så att den sanna skapelsen kan utsträcka Guds Allhet och Enhet.

Låt mg bli medveten om vem jag är!