Jag sjunker djupt in i mig själv med fullt förtroende och beslutsamhet och en önskan om evig frid och fred.

Jag tar bort de blockeringar som hindrar min medvetenhet om kärlekens närvaro som är mitt naturliga arv.

Ljus och glädje och frid bor i mig.

”Du är Guds verk, och Hans verk är i allt värt att älskas och i allt kärleksfullt. Så måste en människa tänka om sig själv i sitt hjärta, därför att detta är vad hon är.” T 1.III.2:3-4