Meningen är att jag skall känna styrkan i mig och se att den lyser för evigt och visar mig var miraklerna finns.

Jag har Guds styrka i mig och den kommer att leda mig vart jag än går.