När jag söker Guds frälsningsplan och mitt ego upptäcker det så distraheras jag av någon form av agg och irritation som jag ser utanför mig själv.

Jag lär mig att förstå att jag ser bara mitt eget dömande av mig själv som jag projicerar på andra.

Jag befriar världen från mitt agg och min irritation och sänder i stället ut kärlek och välsignelse.