Att hysa agg får mig att se någonting som inte finns.

Att hysa agg döljer verkligheten som är fullständig och fullkomlig kärlek.

”Kärleken vill bli känd, fullständigt förstådd och delad. Den har inga hemligheter; ingenting som den vill hålla för sig själv och glömma. Den vandrar i solskenet, lugn och med öppna ögon, ett välkomnande leende på läpparna och med en uppriktighet så enkel och så tydlig att den inte kan missförstås.” T20.VI.2:5-7