Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är så som Gud skapade mig.

Min verklighet är helt olik den jag tror jag är eftersom jag har identifierat mig med min kropp.

Jag måste sluta upp med att hysa agg därför att hysa agg är en attack på mig själv.