Jag lär mig att se friheten som ligger i dessa ord och gläds åt att det är så.

Jag lär mig att lyssna till Rösten som talar för Gud och följa den.

Jag lever under Guds välsignelse.