När något känns fel har jag valt en felaktig tanke.

Jag har makten att välja igen och Gud är med mig.

Han vill att jag skall helas och vara lycklig.

Guds Vilja är min vilja.

Jag ber Jesus Kristus att hålla mig i handen när jag föser undan de moln som hindrar mig från att se ljuset.